Blogi-koulutuskeskus

Ammattipätevyyskoulutukset / direktiivikoulutukset 

 

Koulutuskeskus500


Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyys

Kuorma- ja linja-auton kuljettamista koskeva lainsäädäntö edellyttää ammattimaisessa liikenteessä toimivalta kuljettajalta ammattipätevyyttä. Ammattipätevyys on vaadittu henkilöliikenteessä 10.9.2008 alkaen ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen.

Perustason ammattipätevyyttä ei vaadita, jos linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja/tai kuorma-auton ajo-oikeus ennen 10.9.2009. Vaikka perustason ammattipätevyyttä ei tarvitse suorittaa, niin kuitenkin on suoritettava laissa säädetty jatkokoulutus.

Ammattipätevyys on voimassa 5 vuotta perustason ammattipätevyyden saavuttamisesta. Ammattipätevyyden voimassaoloa voi jatkaa 5 vuodeksi kerrallaan jatkokoulutuksella.

 


Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi annetaan jatkokoulutusta kuljettajan tehtävän kannalta keskeisissä oppiaineissa, jotka sisältyvät perustason ammattipätevyyskoulutukseen.

Jatkokoulutus voidaan antaa jaksoissa. Jatkokoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 35 tuntia. Opetus on annettava vähintään 7 tunnin jaksoissa. Jakson voi jakaa kahteen osaan, jotka on käytävä peräkkäisinä päivinä. Kun opetus on saatu, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus. Jos opetus annetaan jaksoissa, koulutuskeskuksen on annettava siitä todistus kunkin jakson jälkeen. Jatkokoulutuksessa vähintään yhden jakson tulee olla opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan vahvistamiseksi.

Mikäli on ammattipätevyys sekä linja-auton että kuorma-auton ajo-oikeusluokkiin, voidaan ylläpitää ammattipätevyydet molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen 5 vuoden aikana.

Laki liikenteen palveluista 24.5.2017/320
Asetus ammattipätevyydestä 7.6.2018/434
EU-direktiivi 2003/59

 


 

Koulutusohjelmat / koulutusohjelman hyväksyminen 

 

Koulutukset ja koulutusten sisällöt on tarkasti määritelty EU-direktiivissä 2003/59/ EY, liite 1
Ammattipätevyyskoulutuksissa käytettävät koulutusohjelmat tulee hyväksyttää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa. 

Lähde: Traficom