Blogi-ympäristövastuu

Rosebus Oy:n ympäristövastuu

 

Ympäristöasiat tulevat olemaan vielä tärkeämpiä tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos on ongelma, joka ei ole katoamassa. Oleellista on toimia kestävän kehityksen mukaisesti.

 

Ympäristövastuu

Rosebus Oy tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset, noudattaa näin lainsäädäntöä, tunnistaa muutostarpeet ja kehittää toimintaansa jatkuvasti.

 

Ympäristövastuu Rosebus Oy

LOGO – ROSEBUS OY ympäristövastuu

 

Autojen päästörajoitukset

Jokainen kuljetusyrittäjä miettii tulevia autoinvestointeja sekä näihin olennaisesti liittyviä päästörajoituksia.

 

Uskon että Suomessakin siirrytään erittäin tarkan ja kontrolloidun päästörajoitusten politiikkaan.

 

Yrityksen päästöpolitiikka

Tällä hetkellä Rosebus Oy käyttää säännöllisessä liikennöinnissä (koulukuljetukset) linja-autokalustoa joka on päästöiltään ja tekniikaltaan kaikista vähäpäästöisin: Euro VI / 6. K-arvo 0,05.
(AdBlue tekniikka, Stop and go, SCR-järjestelmä. SCR-järjestelmä, puhdistaa typenoksidit lähes nollatasolle).

 

Euroopassa (yleisesti Saksassa) käytetään raskaan kaluston ajoneuvoissa jälkiasennettavia pakokaasun puhdistusjärjestelmiä. Tämä on tehokkain tapa vähentää käytössä olevan raskaan kaluston päästörajat hyvinkin alhaisiksi. Tämä todella pitää paikkansa: Rosebus Oy:n isoimmassa linja-autossa (rek.71 henk.) on tämä järjestelmä. Viimeisen katsastuksen päästöarvot hyvin alhaiset (Moottori: 13000 cc)

Järjestelmän valmistaja lupaa päästöihin vähennyksinä:

Hiukkaspäästöjen vähentäminen yli 99%

Hiilivetyjen (HC) poistuminen 87%

Hiilimonoksidin (CO) vähennys yli 99%       lisää valmistajan sivuilta..

 

Laki ja säännökset

Lain ja säännösten monimutkaisuudessa ei välttämättä huomioida riittävästi kuljetusyrittäjien asemaa ja näkökulmaa. Käytännössä Suomen kuljetuskalustossa on valtava  määrä ajokalustoa joka on tämän hetkisen kannattavuusperiaatteen mukaisesti toimivaa ja vahvaa ajokalustoa. On vaara että tämä hyvä kalusto jää osin käyttämättömäksi jos tehdään liian nopeita päätöksiä ajoneuvo päästöistä ja niiden erilaisista tekniikoista. Jälkimarkkinat näille autoille on lähes olemattomat. Keskiverto linja-auto voi uutena maksaa 200-350 tuhatta euroa, jälkimarkkinoiden puutteen takia hyväkuntoisia autoja joudutaan jopa romuttamaan.

 

Tästä hyvänä esimerkkinä diesel-autojen kohu: Jopa osa autonvalmistajista olisi hylkäämässä dieselmoottorit.

 

Myös dieselpolttoaineet kehittyvät ja uusiutuvat ilman nykyisiä FAME / RME ongelmia.

Käytännössä Euro 6-standardin mukaiset dieselautojen päästöt ovat tällä hetkellä hyvin kurissa.

ROSEBUS OY

Tj. Mika Rosendal