KULJETUS-, SOPIMUS-, PALVELU-, TOIMITUS-, HINTA- JA MATKAEHDOT 

Rosebus Oy | RB Company Services (koskee kaikkia yrityksen liiketoimintaa)
www.rosebus.fi   |   www.rosevip.fi

 

 

Kuljetukset ja matkan toteutuminen ja aikataulut julkaistu sitoumuksetta.

 

RoseBus Oy noudattaa yli kaksi vuorokautta kestäviin kuljetuksiin yleisiä valmismatkaehtoja.

Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

 

RoseBus Oy noudattaa alle kaksi vuorokautta kestäviin kuljetuksiin tällä sivulla kerrottuja sopimus- ja matkaehtoja.  » »

 

Nämä tällä sivuilla esitetyt sopimus- ja matkaehdot tulevat voimaan kun asiakas tilaa kuljetuksen sähköisesti tai suullisesti. Kun asiakas varaa matkan sähköisesti tai suullisesti, niin asiakas hyväksyy tässä sivuilla esitetyt ja mainitut ehdot.

 

Näin syntyy molempia osapuolia sitova sopimus ja luottamus
(Osapuolet: asiakas/kuljetuksen tilaaja/palvelujen käyttäjä tai kuljetuksen suorittaja).

 

KIITOS LUOTTAMUKSESTA

Henkilökuljetukset Kotka www.rosevip.fi
RoseBus Oy Kuljetukset

Yritys:
Rosebus Oy
Y- tunnus: 2817827-3

RoseBus Oy Kuljetukset

Yrityksen aputoiminimi:
RB Company Services

Limousine Kotka ROSEBUS OY

Limousinekuljetukset

 

Taksi Kotka ROSEBUS OY

Taksikuljetukset
Pääasiallinen toiminta alkaa v. 2019

 

 

 

All rights reserved © RoseBus Oy | RB Company Services

 

Yrityksen sopimus- ja matkaehdot

Linja-autokuljetukset KOTKA

Rosebus Oy sopimus,- kuljetus,- palvelu-, toimitus-, hinta-, erityis-, lisä- ja matkaehdot:

Hinnat ja hinnan määräytymisen perusteet

Hinnan määräytymisen perusteet
Asiakas saa aina ennen kuljetustilauksen vahvistamista tai viimeistään ennen matkan alkua matkakohtaisen sopimushinnan (kokonaishinnan).
Hinnat ilmoitetaan ennen matkan alkamista taksiliikenteessä joko suullisesti, sähköisesti tai tarra-tekstimuotoisena ajoneuvoissa.
Erilaisten ja eri ajankohtaisten palveluiden hinta muodostuu aina tarjous- tai sopimushintaperusteisesti.
Kuljetushintoihin voi vaikuttaa useammat muuttuvat tekijät:
Hinnan määräytymiseen vaikuttavia asioita selvennykseksi:
– Käytetty ajoneuvo: henkilöauto, linja-auto, limusiini, suuri esteettömyysajoneuvo / pyörätuolipaikkojen määrän tarve tai mahdollisen paaripaikan tarve.
– Ajankohta: kuljetuksen kokonaiskesto, arki-, viikonloppu-, juhlapyhä-, päivä-, ilta-, yöaika,- odotusaika tai näihin rinnastettavat ajat tai ajankohdat.
– Kuljetuskaluston ja kuljettajan saatavuus: Kuljettajia ja kuljetuskalustoa on pienessä yrityksessä rajoitettu määrä, tämä vaikuttaa toimitus ja hintatietoihin.
(kuljettaja aikataulujen ja kalustovarausten toimivuuden takia riittävän aikaista ennakkovarausta suositellaan)
Laskutuslisä
Laskutuslisää ei veloiteta sähköpostilaskuista.
Erillinen postilähetettävä laskutuslisä on 5 € /lasku

Ylimääräisiä lisäselvityksiä:
Toimistokulut 12€ – 22€, matkasta/kuljetuksesta ja matkan tyypistä riippuen. Kuitenkin vähintään 12€.

Viivästyskorko
Yritykset:
Velallinen maksaa viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on kahdeksan prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva tämän lain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.
Yksityinen:
Velallinen maksaa viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.

Ennakkomaksut

Ennakkomaksu (limousine, premium ja linja-autokuljetukset)
(ei koske normaali ennakkotilattuja taksimatkoja)

RoseBus Oy/kuljetuksen järjestäjällä on oikeus peruuttaa kuljetus tai ajoneuvon sekä kuljettajan varaus, jos kuljetuksen ennakko-varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä tai yhteydenotoissa kerrotun maksuajankohdan tai päivän ylittyessä.

 

Ennakkomaksun perusteet
Kuljetusten järjestäjä ja asiakas/tilaaja sopivat näillä ehdoilla palveluista seuraavasti:
Ennakkomaksun asettamista voidaan pitää kohtuullisena elinkeinonharjoittajan näkökulmasta, koska yrityksen on maksulla pyrittävä varmistamaan liiketoimintansa.
Ennakkomaksulla katetaan osittain ennakkoon tehdyistä selvitys- ja varaussuunnitelmista aiheutuneita pakollisia työ ym. kuluja mm. kuljettajien ja kaluston saatavuuksien selvitykset ja ennakkovaraukset.
Varaus-ennakkomaksun maksamista pidetään asianmukaisesti syntyneenä sopimuksena, joka sitoo sen osapuolia. Maksettu varausmaksu on sama kun ennakkomaksu joka vähennetään lopullisesta sovitusta kokonaiskuljetushinnasta.

 

Kuljetukset (limousine, premium ja linja-auto)
Näiden erikoiskuljetusten varauksien sekä kuljetusten rajallisen jälleenmyynti mahdollisuuden takia tilaajan/asiakkaan ennakkomaksua ei palauteta, mikäli tilaaja tai asiakas peruu kuljetuksen tai siihen mahdollisesti liittyvät palvelut.
Koskee kaikkia yrityksen premium-limousinekuljetuksia:
Kuljetusten varaus-, ennakko, tai näihin rinnastettavaa maksua ei palauteta, jos asiakas/tilaaja peruu kuljetuksen varauksen myöhemmin.

Varaus-ennakkomaksun maksamista pidetään asianmukaisesti syntyneenä sopimuksena, joka sitoo sen osapuolia.

 

 

Aikataulut ja ajat

Kuljetustilaukset (ei koske normaaleita ennakkotilattuja taksimatkoja)

Kuljetustilaus on jätettävä riittävän hyvissä ajoin (näin varmistetaan kuljettajan, aikataulujen ja kalustovarausten toimivuus)
Matkustaja on velvollinen saapumaan suullisesti tai kirjallisesti sovittuun kuljetuksen lähtöpaikkaan hyvissä ajoin ennen lähtöä (väh. 15min.).
Näin matkustajalla on riittävästi aikaa matkatavaroiden käsittelyyn, istumapaikan valintaan  ja näin estetään kuljetuksen myöhästymiset. Matkustajan velvollisuus on tarkastaa mahdollisesti muuttuvat aikataulut, sekä kaikki annetut tiedot on juuri ne tiedot, joita kuljetuksen järjestäjä tarvitsee matkan sujuvaan toteutumiseen. Matkustajan on epäselvissä tilanteissa selvitettävä itse matkustamiseen tarvittavat aikataulut ja lähtöpaikat.

RoseBus ei vastaa matkustajan viivästyksistä, myöhästymisestä tai siihen liittyvistä vahingoista, matkustajalle tai kolmannelle osapuolelle.
Muussa kuin kertakuljetuksissa on matkustajan otettava kuljettajan yhteystiedot, jotka ovat yleisesti esillä ja näkyvillä linja-auton etuosassa.
Mikäli matkustaja myöhästyy sovitusta lähtöpaikasta tai lähtöajasta, on kuljettajalla oikeus noudattaa sovittua matkustusaikataulua ilman myöhästynyttä asiakasta. Kuljetuksesta myöhästyneellä ei ole oikeutta maksujen palautukseen eikä välillistä tai epäsuoraa korvausmahdollisuutta myöhästymiseen liittyen. RoseBus Oy ei ole vastuussa ylimääräisestä vaivasta, menetyksestä tai korvattavuuteen rinnastettavasta asiasta, jos asiakas tai matkustaja ei voi osallistua näiden ehtojen nojalla matkaan.
RoseBus ei vastaa matkan viivästyksistä tai keskeytyksistä sekä siihen liittyvistä vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä. Vahingoiksi tai esteeksi katsotaan esim. tietyöt, onnettomuudet, sähkö- ja tietoliikenne ongelmat,  kuljetuskaluston odottamattomat laite tai konerikot, toimimattomuus tai muu tekninen odottamaton vika. Laite ja konerikko tapauksessa RoseBus pyrkii järjestämään kaikin keinoin korvaavan kuljetuksen. Korvaavan kuljetuksen odottelusta RoseBus ei voi korvata menetettyä aikaa tai tästä johtuvaa välillisestä tai epäsuoraa vahinkoa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.
RoseBus vastaa vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä.
Vastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa kuitenkin aina enintään matkustajan maksamaa matkaa vastaavaan summaan. RoseBus Oy:llä on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat asiakkaan väärästä toiminnasta, antamista vääristä tiedoista tai muusta näihin rinnastettavista syistä.
Linja-auton kuljettajat noudattavat lakisääteisiä (EU) ajo- ja lepoaikoja. Kaikissa kuljetuksissa ja kuljetustilanteissa lakisääteiset määräykset ohittavat mahdolliset muut matkustus ajat ja aikataulut.

Lahjakortit ja kuljetustarjoukset

Kuljetusten lahjakortit
(limousinekuljetukset)
Lahjakortti on voimassa 2kk ostohetkestä laskettuna.
Lahjakortti toimitetaan sähköpostitse maksajan antamaan sähköpostiosoitteeseen kolmen arkipäivän kuluessa maksutapahtuman jälkeen.
Lahjakortti toimitetaan sähköpostissa liitetiedostona muodossa .pdf.
Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi.
Lahjakortin suoritettava ajoaika on ajokaluston talleilta-talleille.
Käyttämättä jäänyttä lahjakorttia ei hyvitetä tai maksua palauteta.
Lahjakortin lähettäjä ei vastaa mahdollisista toisen tai kolmansien osapuolien sähköpostiohjelmien, datasiirtojen tai näihin kuuluvien tekniikoiden toimivuudesta.

 

Kuljetusten tarjouspyynnöt
Jokainen kuljetus on oma yksittäinen tapahtumansa. Tilanteita ja ajokilometrejä on joskus vaikea arvioida etukäteen.
Ellei erikseen kirjallisesti (email.) sovita kuljetuksiin käytettyä aikaa, lasketaan aika ja kilometrit alkavaksi kun kuljetuskalusto lähtee talleilta.
Kokonaiskuljetusaika on näin  talleilta – talleille. Kuljetustarjouksissa annettu hinta perustuu tähän em. aikaan ja kilometriin.
Tarjouksessa annetun ajan tai kilometrin ylittävättä osalta korvaus määräytyy tarjouksessa annetun lisämaksun mukaisesti.

» TARJOUSPYYNTÖ KULJETUKSESTA »

Matkatavarat

Matkatavarat tulisi merkitä nimilapulla. Tavaratiloihin ei saa laittaa arvoesineitä. Tavaratiloihin saa laittaa ja sieltä saa ottaa matkatavaroita vain auton kuljettaja.

Arvokasta omaisuutta tai tavaraa ei saa jättää yksin vartioimatta. Mikäli matkan aikana häviää tavaraa ei RoseBus Oy vastaa näistä menetyksistä. Menetykset koskevat rahaa, elektroniikkaa, puhelimia, tietokoneita, asiakirjoja, maksumääräyksiä, todistuksia, passeja tai ajokortteja tai näihin rinnastettavia menetyksiä.

Varkaus- tai rikkoutumistapauksissa asiakkaalla on osoittamisvelvollisuus siitä, että asia, tuote tai vastaava on hävinnyt, vaurioitunut yrityksemme laiminlyönnin seurauksesta.
Asiakaalla on velvollisuus vartioida omaisuuttaan kaikissa tilanteissa. Kuljettaja ei vartioi tai silmälläpidä asiakkaiden omaisuutta.
Autoon ei saa missään tilanteessa jättää arvokasta omaisuutta ilman omaa vartiointia tai silmälläpitoa. Arvokasta omaisuutta ei tule laittaa rahti tai matkatavaratilaan.

Matka-, vastuu- ja varkausvakuutus

Vakuutukset kuljetusten aikana
 RoseBus Oy suosittelee riittävän matka-, vapaa-aika,- vastuu-, tapaturma- ja varkausvakuutuksen ottamista.
Rosebus Oy:llä ei ole vastuussa palvelujenkäyttäjien/asiakkaiden matkalla tarvitsemista vapaaehtoisista vakuutuksista, vaan matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta.
RoseBus Oy olettaa kaikkien matkustajien/kuljetettavien, myös lasten vakuutusten olevan voimassa kaikilla kuljetuksilla.
Kuljetuksen aikana mahdollisesti tapahtuvat onnettomuudet, särkyneet tai kadonneet matkatavarat korvataan aina ensisijaisesti matkustajan omasta matka tai vastuuvakuutuksesta.
Kaikissa tapauksissa asiakkaan/tilaajan peruuttaessa kuljetuksen asiakkaan/tilaajan mahdolliset maksetut ennakko-varaus-palvelumaksut korvataan aina vakuutusehtojen mukaisesti asiakkaan/tilaajan omasta vakuutusturvasta.

Palveluntuottajan- ja palvelunkäyttäjän vastuut

Rosebus Oy on yksittäisten kuljetusten suorittaja, ei  tarjoa valmismatkoja.

 

Matkustajan on ilmoitettava omat henkilökohtaiset osoitteensa ja puhelinnumeronsa kuljetusta/matkaa varatessaan. Mikäli ne ennen kuljetusta muuttuvat on uudet yhteystiedot ilmoitettava. Matkustajan tulee ilmoittaa kuljetuksen järjestäjälle viranomaisten tai kuljetuksen järjestäjän kulloinkin vaatimat henkilötiedot.

 

Erehdyksiä matkaa varattaessa voi aina sattua ja siksi asiakkaan velvollisuus on tarkastaa, että kaikki annetut tiedot
on juuri ne tiedot, joita kuljetuksen järjestäjä tarvitsee kuljetusten sujuvaan toteutumiseen.

Jos vääriä henkilötietoja tai vastaavia tietoja annetaan tarkoituksella kuljetuksen järjestäjälle on kuljetuksen järjestäjän tai kuljetuksen edustajan oikeus evätä tietojen antajan kuljetus välittömästi ilman korvauksia ennen kuljetuksen alkamista tai kuljetuksen aikana.

Vastuu tietojen oikeellisuudesta on aina tietojen antajalla kaikissa eri tilanteissa (tulli, rajanylitys, rajatut pääsyt, ennakkotilaukset ym.)

Kuljetusta tai kuljetukseen mahdollisesti kuuluvia palveluita ei saa luovuttaa toiselle henkilölle ilman kuljetuksen järjestäjän hyväksyntää.

Matkustaja, joka eroaa ryhmästä tai ei käytä varaamaansa majoitusta tai tähän rinnastettavaia palveluja, on velvollinen kuljetuksissa ilmoittamaan
kuljettajalle viipymättä asiasta. Asiakas on myös velvollinen saapumaan lähtöpaikalle hyvissä ajoin ennen poiskuljetuksen lähtöä, sekä ottamaan kuljettajaan viipymättä yhteyttä ennen lähtöä mm. mahdollisten aikataulumuutosten vuoksi.
Mikäli asiakas ei noudata tätä ilmoittautumisvelvollisuutta tai myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, kuljetettava vastaa itse kaikista tilalle hankituista kuljetuksista ja tähän liittyvistä suorista tai epäsuorista kustannuksista.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta em. käyttämättä jääneistä palveluista.

 

Vahinkojen korvausvelvollisuus
Vahinkojen korvaaminen ei koske kuljetuskalustojen normaalia kulumista tai käyttöä.
Lähtökohtaisesti aina jos kuljetuksen suorittajalle koituu ylimääräisiä kuluja kaluston siisteyteen tai kuntoon liittyen kuljetuksen tilaaja korvaa vahingot sekä näistä koituvat kustannukset täysimääräisesti.

Matkustaja on vastuussa täysimääräisesti kaikista vahingoista, jotka hän tahallisella tai varomattomalla menettelyllään aiheuttaa kuljetuksen järjestäjälle tai kolmansille osapuolille.

Kuljetuksen tilaaja tai käyttäjä vastaa siitä vahingosta täysimääräisesti, jonka kuljetusten tilaaja itse tai kuljetukseen kuuluvat henkilöt aiheuttavat kuljetuksen aikana kuljetuksen tarjoajalle tuottamuksellisesti tai tahallisesti aiheutettuna. Vahinkojen korvaamiseen kuulu esim. ajokalustojen vahingoittamisen korjaukset, ylimääräiset siivoukset, pintojen uusimiset tai näihin rinnastettavat vahingot sekä tapahtumat. Kuljetuksen tilaaja tai kuljetettavat ulkopuoliselle aiheuttamat vahinko korvataan vahingonkorvauslain mukaan. Vastuu em. vahingosta on aina tilaajalla.

Kuljetuksen suorittajan (Rosebus Oy) mahdollinen korvausvastuun suuruus tilaajalle/asiakkaalle/palvelunkäyttäjälle on kaikissa korvaustilanteissa enintään palvelujenkäyttäjän/tilaajan palvelusta maksama korvaus tai summa.

 

Lakisääteiset ajoajat
Linja-auton kuljettajat noudattavat lakisääteisiä ajo ja lepoaikoja (4,5h yhtenäistä ajoa ilman taukoa / yht. 9h ajoa vrk.)

Jos RoseBus Oy:n asiakkaalle toimittamassa palvelussa ilmenee virhe, asiakkaan on viipymättä ja välittömästi ilmoitettava siitä kuljettajalle tai hänen edustajalleen. RoseBus Oy:llä, kuljettajalla tai tämän edustajalla on tällöin oikeus korjata aiheuttamansa virhe veloituksetta, niin pian kuin olosuhteet sen sallivat. Jos asiakas/tilaaja laiminlyö ilmoittaa virheestä välittömästi, jonka tämä on havainnut tai tämän olisi pitänyt kohtuudella havaita, asiakkaalla ei ole oikeutta esittää virheen perusteella myöhempiä korvaus vaatimuksia. Mahdollinen korvausvaatimus on tehtävä kirjallisesti viimeistään kahden viikon kuluttua matkan päättymisestä.

Korvausvastuun suuruus palveluntuottajalla on kaikissa korvaustilanteissa palvelunkäyttäjän palvelusta maksama summa.

Auton kuljettajalla on oikeus estää matkustajan pääsy autoon, jos on mahdollisuus häiriköintiin tai ongelmatilanteiden syntymiseen. Ajon aikana kuljettaja ei voi puuttua ongelmatilanteisiin. Oikeus estää kuljetettavan pääsyä autoon voi tapahtua ennen kuljetuksen alkua, kuljetuksen aikana tai kaikissa kuljetusajankohdan aikoina.

RoseBus Oy ei vastaa kuljetusten viivästyksistä tai keskeytyksistä sekä siihen liittyvistä vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä. Vahingoiksi tai esteeksi katsotaan esim. tietyöt, onnettomuudet, sähkö- ja tietoliikenne ongelmat, kuljetuskaluston odottamattomat laite tai konerikot, toimimattomuus tai muu tekninen odottamaton vika. Laite ja konerikko tapauksessa RoseBus pyrkii järjestämään kaikin keinoin korvaavan kuljetuksen. Korvaavan kuljetuksen odottelusta RoseBus Oy ei voi korvata menetettyä aikaa tai tästä johtuvaa välillisestä tai epäsuoraa vahinkoa asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle.
RoseBus Oy vastaa vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä.
Yrityksen vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään matkustajan maksamaa matkaa vastaavaan maksuun. RoseBus Oy:llä on oikeus veloittaa lisäkustannukset, jotka aiheutuvat asiakkaan väärästä toiminnasta, antamista vääristä tiedoista tai muusta näihin rinnastettavista syistä.
force majeure:
RoseBus Oy ei vastaa vahingoista lausekkeen ylivoimaisesta esteestä johtuen, force majeure. Se koskee kaikkia tilanteita, jossa Rosebus Oy ei pysty pysyvästi tai tilapäisesti täyttämään velvoitteitaan ulkopuolisen, yllättävän, ja ennakoimattoman esteen vuoksi eikä yrityksellä tai yrityksen edustajalla ole mahdollisuuksia torjua estettä.

 

Palveluntuottaja (Rosebus Oy) ei vastaa palvelujen käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä tulkinta virheistä tai puutteellisuuksista tai palvelujen sisältämien tietojen käytöstä tai erilaisista tulkinnoista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tai muunneltuun tarkoitukseen. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi ennalta arvaamattomien pakollisten korjaus-huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi esim. sähköisten palvelujen mahdollisista toimintakatkoista.

 

Tilaajaa/asiakasta/palvelun käyttäjää pyydetään tutustumaan näihin sopimuksiin verkkosivuilla, tarjouksen antamisen yhteydessä, laskun yhteydessä yksin tai yhdessä tässä erikseen mainituilla tavoilla suullisesti tai kirjallisesti.

 

Matkan/kuljetuksen peruutus

 

Kuljetuksen peruutus Rosebus Oy:n toimesta

RoseBus Oy noudattaa yli kaksi vuorokautta kestäviin matkoihin ja kuljetuksiin yleisiä valmismatkaehtoja. Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat.

Kuljetuksen järjestäjällä (RoseBus Oy) on oikeus peruuttaa matka/kuljetus tai ajoneuvon varaus, jos kuljetuksen ennakko- tai varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä tai yhteydenotoissa kerrotun maksuajankohdan tai päivän ylittyessä.

 

Jos kuljetuksen ehtona on minimi osallistujamäärä:
Kuljetuksen peruutus vähäisen osallistujamäärän vuoksi ilmoitetaan asiakkaan antamaan sähköpostiin. Peruutus tulee voimaan sähköpostin lähetyksen yhteydessä. Asiakas on velvollinen seuraamaan mahdollisia ko.  sähköposti-ilmoituksia palveluntuottajalle/Rosebus Oy:lle annetusta sähköpostiosoitteesta.

 

Mikäli kuljetus peruuntuu em. vähäisen osallistujamäärän vuoksi, palautamme aina osallistumismaksun tai varausmaksun kokonaisuudessaan.

 

Tilaaja/matkustaja/asiakas
Matkan tilaaja/matkustaja/asiakas voi peruuttaa matkan tai kuljetuksen ilman erityistä syytä yli kaksi vuorokautta kestäviin matkoihin/kuljetuksiin yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti.

 

Kuljetusten erityisehdot alle kaksi vuorokautta kestäviin kuljetuksiin ja matkoihin (limousine-, premium- ja linja-auto)
Kuljetusten varauksien sekä kuljetusten rajallisen jälleenmyynti mahdollisuuden takia tilaajan/asiakkaan ennakkomaksua ei palauteta, mikäli tilaaja tai asiakas peruu kuljetuksen tai siihen mahdollisesti liittyvät palvelut.
Koskee kaikkia yrityksen linja-auto-premium-limousinekuljetuksia:
Kuljetusten varaus-, ennakko, tai näihin rinnastettavaa maksua ei palauteta, jos asiakas/tilaaja peruu kuljetuksen varauksen myöhemmin.

Kuljetuksen peruutuksesta mahdollisesti johtuen syntyneistä kustannuksista vastaa asiakas (hotellihuoneiden, teatterilippujen, tilavuokraukset ym. varaukset tai näihin rinnastettavat varaukset).

 

Jos kuljetusta ei peruuteta eikä tilaaja/matkustajat saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan tai jos tilaaja/matkustaja ei voi osallistua matkaan siksi, ettei hänellä hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita tai näihin rinnastettavia syitä maksetaan kuljetuksen suorittajalle sovittu kuljetusmaksu tai hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.

 

Kuljetusten peruutukset tulee tehdä aina kirjallisena.

Jos kuljetus perustuu osallistujamäärään:
RoseBus Oy:llä on oikeus peruuttaa kuljetus vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 7 vrk ennen matkaa korvauksetta jos kuljetuksen hinta perustuu osallistujamäärän (mahdolliset maksetut ennakkomaksut palautetaan täysimääräisenä).

Mahdollisten äkillisten sairastapausten peruutukset käsitellään lääkärintodistuksen perusteella(yli kaksivuorokautta kestävät kuljetukset/matkat).

RoseBus Oy ei voi korvata ennakkoon varattuja teatteri-, konsertti- yms. varauksia mikäli RoseBus Oy on peruutusvaiheessa lunastanut liput ilman peruutusoikeutta.

Mahdollinen maksettu maksu palautetaan edellä mainituissa tapauksissa. Jos em. vähäisen matkustajamäärän takia kuljetus peruuntuu palautetaan maksettu maksu aina. Peruuttamattomia paikkoja ei hyvitetä. Matkan hintaa ei hyvitetä, jos kuljetus peruuntuu matkustusasiakirjojen, matkatavaroiden, tietoliikenneongelmien tai yhteyksien, myöhästymisien, (esim. passi, viisumi) puuttumisen tai matkustajan tai kolmannen osapuolen virheellisen toiminnan vuoksi.

Kun kuljetusvarauksen tekeminen on saatu päätökseen, varausta ei voi peruuttaa eikä siitä voi saada maksunpalautusta muuten kun yllä olevin ehdoin. Teemme parhaamme, että sovitut kuljetukset järjestetään, tarjoamme maksunpalautuksen yllä olevin ehdoin tai vaihtoehtoisen matkustusjärjestelyn.

Varausmaksun takaisinmaksun pyyntö tapahtuu aina sähköisesti (sähköpostilla) ilman RoseBus Oy:n erillistä tietojen pyyntöä. Asiakkaan pyynnössä on oltava seuraavat tiedot:

– Mikä kuljetus peruuntui

– Kuljetuksen varaajan tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

– Tilinumero

Edellä mainittujen tietojen puuttuminen voi hidastaa tai jopa estää asian käsittelyn.

 

 

Palvelun tarjoaminen ja keskeytys

Yritys voi väliaikaisesti ilman asiakkaan suostumusta keskeyttää palvelujen tarjoamisen tai rajoittaa niiden käyttöä, jos tämä toimenpide on välttämätöntä turvallisuutta, kiireellistä sekä ilmenee pakollista kalustohuoltoa tai korjaustarvetta. Tällaisia ​​toimenpiteitä ovat esimerkiksi kuljetuskaluston turvallisuutta koskevat toimenpiteet ja mahdolliset vakavat tekniset ongelmat. Yritys tekee keskeytykset asiakasta mahdollisimman vähän haittaavalla tavalla ja mahdollisimman vähän haittaavana ajankohtana sekä pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan asiakkaalle keskeyttämisestä etukäteen. Tämä em. keskeytys ei ole virhe palveluiden toimittamisessa, jos palvelujen toimittaja noudattaa näitä sopimus- ja toimitusehtoja.
Kuljetuksen tarjoajalla on oikeus tarvittaessa käyttää kolmatta osapuolta suorittamaan kuljetus tai sen osaa tai vuokrata muuta kuljetussopimuksen täyttämiseksi tarvittavaa kalustoa tai tehtävää.

Ennakkovaraukset

Kuljetusten ennakkovaraukset

 

Tilaukyselyt voi tehdä yrityssivujen kuljetuskyselylomakkeilla.
Ennakkotilausten hinnan määräytyminen kerrotaan asiakkaalle aina kyyti ja tapauskohtaisesti voimassaolevien lakien mukaisesti.
Hinnan määräytymiseen vaikuttavia asioita mm:
– Käytetty ajoneuvo: henkilöauto, linja-auto, limousine, suuri esteetön ajoneuvo/pyörätuolipaikkojen tarve tai paaripaikkojen tarve.
– Ajankohta: arki, viikonloppu, juhlapyhät, päivä/ilta/yöaika.
– Kuljetuskaluston ja kuljettajan saatavuus: Kuljettajia ja kuljetuskalustoa on pienessä yrityksesä rajallinen määrä.
(kuljettaja aikataulujen ja kalustovarausten toimivuuden takia ennakkovarausta suositellaan)

Kuljetuskustannusten muutos

Kuljetuskustannusten odottamattomat muutokset

Kuljetustilauksia tehdessä tilaaja ymmärtää että kuljetuksen suorittaja ei voi tarjota palveluja liiketoiminnan kannalta tappiollisena.
Rosebus Oy:llä on tilauksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa sovittua kuljetuksen hintaa seuraavilla perusteilla:
Kohtuuton kuljetuskustannusten muutos, johon Rosebus Oy ei ole voinut vaikuttaa ja jota Rosebus Oy ei ole voinut ottaa lukuun kuljetustarjousta päätettäessä.
Jos matkan hintaa korotetaan tilauksen päättämisen jälkeen enemmän kuin 15 % tilaajalla on oikeus purkaa tilaus/kuljetus-sopimus.
Tilaajan on ilmoitettava sopimuksen purkamisesta kuljetuksenjärjestäjälle viikon kuluessa siitä, kun matkustaja sai tiedon hinnan korotuksesta.

 

Muut korvattavat lisäpalvelut:
Muu lisäarvopalvelu sisältää erikseen sovitun tässä tai myöhemmin sovitun lisäarvopalvelun suorittamisen jota ei ole mainittu kuljetustarjouksessa. Muita lisäarvopalveluja voivat olla
esim. lisäkuljetusten selvittäminen ja suunnittelu, matka- ja aikamäärien muutokset, kuljetuksiin liittyvien ylimääräisten asiakirjojen laadinta / hankinta tai näihin rinnastettavat työt. Korvattavia on lisätyöt jotka muodostuu asiakkaan toiminnan tai toimintapyyntöjen lisätöistä jotka ylittävät 60min.
Lisä-ja ylimääräistöiden korvaus määräytyy kuljetuksen tarjoajan hinnoitteluperusteiden mukaan. Ellei selkeää hinnan perustetta työlle ole, niin hinta määräytyy tuntilaskutuksen mukaan (48€/h, min. 1h).

Tietojen oikeellisuus

Tietojen ja palvelujen oikeellisuus

 

Rosebus Oy pyrkii jatkuvasti varmistamaan verkkosivuilla/palveluillaan julkaistun tiedon oikeellisuuden. Rosebus Oy:n kaikilla sähköisillä sivustolla julkaistut tiedot ovat kuitenkin käytettävissä vain sellaisena kuin ne ovat. Rosebus Oy ei myönnä minkäänlaista nimenomaisia tai oletettuja takeita sisällön luotettavuudesta ja teknisestä käytettävyydestä.
Rosebus Oy ei ota vastuuta siitä, että kävijät eivät mahdollisesti osaa käyttää sivustoa virheettömästi.

Sopimuksen purkaminen

Sopimuksen purkaminen
Mikäli kuljetuksen tilaaja/asiakas tai kuljetuksen suorittaja olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, voi toinen osapuoli purkaa sopimuksen päättymään välittömästi tilanteista riippumatta.
Sopimuskohtia rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle syntyneet kustannukset kokonaisuudessaan.
Kuljetuksen tarjoajalla on oikeus sanoa kuljetussopimus irti, jos sen täyttämiseen liittyy ylitsepääsemättömiä vaikeuksia, joihin kuljetusten tarjoaja ei voi vaikuttaa, kuten kuljetuskalustojen odottamattomat ja vakavat tekniset viat ja konerikot, kuljetuksiin liittyvät mahdolliset vaarat tai onnettomuudet tai muut ylivoimaiset luonnontapahtumat.
Tämä em. kuljetussopimuksen välitön irtisanominen ei ole virhe palveluiden toimittamisessa, jos palvelujen toimittaja noudattaa näitä sopimus- ja toimitusehtoja.

Immateriaalioikeudet © omistusoikeudet

Rosebus Oy:llä/RB Company Services:llä on omistusoikeus ja kaikki lainsäädännön mukaiset immateriaalioikeudet tuottamiinsa ja julkaisemiinsa aineistoihin, palveluihin ja niiden osiin. RB Company Services /Rosebus Oy:lla  on tekijänoikeus yrityssivustoihin, asiakkaalle/käyttäjälle toimittamaansa aineistoon, eikä käyttäjillä ole lupaa luovuttaa näitä tietoja kolmannelle osapuolelle tai muulla tavoin hyödyntää tietoja vastaavissa tuotteissa tai palveluissa ilman RB Company Services / Rosebus Oy:n antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas/tilaaja/käyttäjä ja Rosebus Oy säilyttää toisen osapuolen antamia aineistoja ja tietoja (sähköiset/suulliset/paperi) luottamuksellisesti kopioimatta ja jakamatta näitä kolmannelle osapuolelle.

 

Kaikki Suomen lakien mukaiset oikeudet pidätetään – All Rights Reserved © RB Company Services / Rosebus Oy
» TEKIJÄNOIKEUDESTA «

 

 

Teemme kaikkemme että kuljetuksenne onnistuu odotusten mukaisesti.

 

Luottamuksen arvoisesti: HYVÄÄ MATKAA!

 

Yrityksemme tuo Euroopasta yksittäisiä ajoneuvoja myyntitarkoitukseen.

Käytämme henkilöliikenteeseen myös näitä ulkomailta tuotettuja ajoneuvoja.  Osa ajokalustosta on näin myynnissä ja tarvittaessa myyntitilanteessa tarjoamme aina vastaavaa ajokalustoa tilalle. Mahdollisesti  tarjoamme myös kumppanuusyritysten kanssa vastaavaa kalustoa tilalle.
Palvelujen tilaajan on hyvä huomioida nämä mahdolliset kalustonvaihdot ja muutokset ajoneuvokalustoihin.