YRITYKSEN ARVOT JA LAATUPOLITIIKKA


Yrityksen johto on sitoutunut luomaan mahdollisuudet jatkuvalle kehitykselle, tavoitteena saavuttaa haluttu laatu asiakkaan hyväksi.
Yrityksen johto huolehtii henkilöstön työhyvinvoinnista, motivoinnista sekä koulutuksesta ja alalla vaadittavasta korkeasta ammattitaidosta.

Visiomme on olla asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme luotettava ja varma tekijä ja näin myös haluttu kumppani.
Kumppanuus on luottamista. Olemme aina sanansa mittainen yhteistyökumppani. 

Henkilökunnan hyvä motivaatio ja halu tehdä asiat mahdollisimman hyvin on onnistuttu toteuttamaan oikealla henkilöstöpolitiikalla. 


Toiminnan laadun varmistamiseksi olemme sitoutuneet seuraaviin periaatteisiin:
  • Kestävä yhteistyö syntyy lupausten pitämisestä ja palvelujen tinkimättömästä laatuvaatimuksesta. 
  • Pyrimme luomaan asiakkaisiimme ja liiketoimintakumppaneihimme pitkäaikaiset, molemminpuoliseen luottamukseen perustuvat suhteet.
  • Ehdoton rehellisyys asiakkaitamme, henkilöstöämme ja kaikkia yhteistyökumppaneita kohtaan.
  • Nostamme turvallisuuteen liittyvät asiat korkeaan asemaan jokapäiväisessä palvelutoiminnassamme.
  • Asiakaspalaute ja sen oikean käsittelyn toimintaprosessit on perusta palvelujemme kehittämiselle.
  • Riskien hallinta ja arviointi on jatkuvaa prosessia.
  • Uskomme ahkeruuteen sekä hyvään taloudelliseen kannattavuuteen ja sitä kautta järjestelmälliseen eri toiminta-alueiden kehittämiseen.
Laatu on koko kehitysketjun tulosta, käytännössä luottamus omaan työhön:  asiakasyhteydet, asiakaspalvelu, asiakas ja henkilöstö palaute, kyky reagoida asioihin riittävän aikaisin, myynti/markkinointi jälkimarkkinointi sekä näkemys käytännön tiedon ja taidon toteuttamiseen.

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Mika Rosendal
mika.rosendal@rbservices.fi
Puh. 0440 848 660

 Copyright © RB Company Services 
All rights reserved

Teknisen työn laitteet, työturvallisuus oppilaat koneilla, oppilaiden riskienarviointi, teknisentyön koneet- ja laitteet turvalaitteet tekniseen työhön, laki määräärää teknisen työn turvallisuuden, käsityön työsuojelua Käsityön työturvallisuusopas, riskien arviointi Turvallisuuskasvatus Koulun turvallisuuskasvatus Työturvallisuusopas asetukset teknisen työn. tekninen työ kieletty. Rehtorin vastuut opetuspäällikön ja päättäjien vastuut työsuojelu kouluissa  Turvallisuuden hallinta peruskoulun  teknisessä työssä  käsityön käsityön turvallisuus.   Peruskoulun käsityöopetuksen työturvallisuus Rehtorit rehtorien vastuut laki rehtorien vastuusta, Teknisen työn tilat teknisen työn koneet ja laitteet turvallisuus.