REKISTERISELOSTE

Henkilörekisterilaki (523/1999) 10 §


1. Rekisterinpitäjä
RB Company Services | RoseBus Oy
Heposenkatu 5
48600 Kotka
Y-tunnus: 2817827-3
Puh:  0440 848 660,  05 4600 6600
Email. tuki@rbservices.fi

2. Rekisteriasiat
Rekisteriä koskevissa asioissa asiakaspalvelumme vastaa kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.
Yhteydenotto voi olla sähköisellä yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla, puhelimella tai kirjeitse.

3. Rekisterin nimi
RB Company Services / RoseBus Oy:n asiakasrekisteri. 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakas ja muiden henkilöasiakassuhteiden hoitaminen, etujen ja palveluiden tuottaminen, markkinointi sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Asiakkaiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan. Emme luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
Henkilötiedot
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaatio ja asema
Organisaation osoitetiedot
Loki

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla saadut tiedot. Asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista julkisista lähteistä. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voi luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esim. viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. 

8. Tietojen siirto tai poistaminen
Tietojen siirtoa ei ole EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Tietoja voidaan poistaa henkilön omasta vaatimuksesta (henkilöllisyyden todentaminen).

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä on turvannut tiedot tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Kaikki henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. 

All rights reserved 
 
Copyright ©  RB Company Services / RoseBus Oy  
uTrvallisuuskasvatus Koulun turvallisuuskasvatus Työturvallisuusopas asetukset teknisen
Teknisen työn laitteet, työturvallisuus oppilaat koneilla, oppilaiden riskienarviointi, teknisentyön koneet- ja laitteet turvalaitteet tekniseen työhön, laki määräärää teknisen työn turvallisuuden, käsityön työsuojelua Käsityön työturvallisuusopas, riskien arviointi  työn. tekninen työ kieletty. Rehtorin vastuut opetuspäällikön ja päättäjien vastuut työsuojelu kouluissa  Turvallisuuden hallinta peruskoulun  teknisessä työssä  käsityön käsityön turvallisuus.  
Peruskoulun käsityöopetuksen työturvallisuus Rehtorit rehtorien vastuut laki rehtorien vastuusta, Teknisen työn tilat teknisen työn koneet ja laitteet