YLEISET PALVELUEHDOT

   
Tilaamalla palveluja RB Company Services / Rosebus Oy:ltä asiakas hyväksyy nämä yleiset palvelu ja sopimusehdot.
YLEISET KÄYTTÖ JA SOPIMUSEHDOT

Palvelujen tuottaja:  RB Company Services / Rosebus Oy
Asiakas: Palveluiden käyttäjä tai tilaaja. 


1. Sopimusehtoja sovelletaan
Näitä ehtoja sovelletaan RB Company Services / Rosebus Oy:n tuottamissa ja tarjoamissa palveluissa, joita henkilö-, kaupunki tai yritysasiakas tilaajana  käyttää. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin suullisiin ja kirjallisiin tilauksiin tai toimeksiantoihin sekä näitä mahdollisesti koskeviin sopimuksiin, ellei muutoin ole sovittu.

2. Sopimuksen syntyminen
Tilaamalla palveluja RB Company Services / Rosebus Oy:ltä asiakas hyväksyy nämä yleiset sopimus ja palveluehdot. Sopimus syntyy kun asiakas tekee tilauksen. Tilaus voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. 

3. Maksut ja hinnat

Maksut
Maksuehto: 4 - 14 päivää laskun lähettämisestä
Maksutavat: tilisiirto, suoraveloitus ja verkkomaksu(e-lasku, verkkolasku, sähköpostilasku)
Sähköinen lasku on maksuton
Sopimusasiakkaiden suoraveloituksesta myönnetään 5% alennus.
Paperilaskusta veloitamme käsittely- ja toimituskuluina 8€
Maksumuistutusmaksu on 5€
Huomautusaika 5pv.
Viivästyskorko on sen hetkisen korkolain mukainen

Hinnat
Hinnat pyritään antamaan asiakkaan pyynnöstä yhteydenotto ja tarjouslomakkeen kautta.
Muissa kun tarjoushinnoissa toteutamme seuraavia hintoja:
(hinnat sisältävät alv.)
Riskien arviointi ja suunnittelumateriaalit
RISKIEN ARVIO 1  95€ (aiemman tekemämme arvioinnin päivitys →  uudet dokumentit)
RISKIEN ARVIO 2  190€
RISKIEN ARVIO 3  260€
Palvelusopimus alkaen 59€ / kk
Normaali laskutustyö 48 - 61€ / h
Matkakulut 0,70€ /km
Minimi veloitus 30min.

4. Palvelusopimukset
Koneet ja laitteet
Sopimukset tehdään kirjallisesti.
Palvelusopimuksen määrä ja laatu laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa. Sopimukseen kirjataan kaikki sopimuksen alaiset työt.  Sopimuksen irtisanomisaika on 1kk (yksi kuukausi).
Ennen sopimuksen laadintaa on työt ja velvoitteet hyvä tehdä ensin tuntilaskutuksena, näin saadaan selkeä ja kohtuullinen työn ja hinnan osuus määriteltyä yhdessä asiakkaan kanssa. 
Asiakas vastaa tarvittavien huoltovaraosien, laitteiden ja lisävarusteiden suorista kustannuksista (hankitaan yhteistyössä konekohtaiset kulutus- ja varaosat/terät valmiiksi koulun varastoon).
Asiakas ja RB Company Services  sopivat toimitusajan sopimusta tehtäessä. RB Company Services  toimittaa palvelun viimeistään sovittuna toimitusaikana. 

5. ATK / Tietotekniset sopimukset ja työt:
Noudatamme tietoteknisissä palveluissa IT2000 Tietotekniikka-alan sopimusehtoja.

6. Immateriaalioikeudet
RB Company Services / Rosebus Oy:lla  on omistusoikeus ja kaikki lainsäädännön mukaiset immateriaalioikeudet tuottamiinsa ja julkaisemiinsa palveluihin ja niiden osiin. RB Company Services / Rosebus Oy:lla  on tekijänoikeus asiakkaalle toimittamaansa aineistoon, eikä asiakkaalla ole lupaa luovuttaa sitä kolmannelle osapuolelle tai muulla tavoin hyödyntää vastaavissa tuotteissa tai palveluissa ilman RB Company Services / Rosebus Oy:n antamaa kirjallista suostumusta. Asiakas ja RB Company Services säilyttää toisen osapuolen antamia aineistoja ja tietoja (sähköiset/paperi) luottamuksellisesti kopioimatta ja jakamatta näitä kolmannelle osapuolelle.  

7. RB Company Services / Rosebus Oy:n  vastuut ja korvausvelvollisuus
Jos asiakas havaitsee virheen tai puutteen palveluissa tai palvelujen tuottamisessa on asiakkaan ilmoitettava tästä mahdollisimman pian. RB Company Services / Rosebus Oy:n  on korjattava havaitut virheet tai puutteet kohtuullisessa ajassa. RB Company Services vastaa  vahingoista, joiden osoitetaan johtuvan sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta menettelystä. Asiakas huolehtii kaikista toimintaansa tarvittavista riittävistä omaisuus-, vastuu ja henkilö vakuutuksista.  Riskien arvioinneissa työturvallisuuslain nojalla asiakkaalla on velvollisuus tuntea työturvallisuusmääräykset ja huolehtia niiden riittävästä toteutumisesta. RB Company Services / Rosebus Oy  ei vastaa asiakkaiden erilaisten arviointiympäristöjen riskien arviointien riittävyydestä tai näihin liittyvistä tarpeista. Riskien arvioinneissa asiakas valitsee ja hyväksyy riskienarvioinnin määrän ja tarpeen sekä vastaa näiden riittävyyden ko. kohteelle huomioiden voimassa olevat lait ja säännökset.  RB Company Services ei vastaa kolmansien osapuolien arvioinneista, asennuksista, muutostöistä, huolloista tai näihin rinnastettavista töistä tai tehtävistä. RB Company Services ei vastaa asiakkaan toimitiloista, koneiden käyttäjistä, koneiden käytettävyydestä, kone- tai laitekannasta eri valmistajien koneiden ja laitteiden suojavarusteista tai näihin liittyvistä rakenteista. RB Company Services / Rosebus Oy:n   korvausvelvollisuus kaikissa palveluissa ja näihin rinnastettavissa toimissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai muista sen kaltaisista seikoista rajoittuu aina enintään asiakkaan palvelusta maksamaan arvoon.  Asiakkaalle kuuluu riskien arvioinneissa mahdollisien havaittujen työturvallisuuden kannalta vaarallisten, viallisten tai puutteellisten koneiden ja laitteiden asettaminen käyttökieltoon. Asiakas antaa RB Company Services:lle riittävät ja oikeat tiedot palvelun toimittamista varten ja myötävaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla palvelun toimittamiseen.

8. RB Company Services-Rosebus Oy  toimijana
RB Company Services ei ole valtion-, laitoksen tai sertifikaatti-, stantardijärjestelmään  rinnastettava edustaja. 

9. Ehtojen voimassaolo
Näiden käyttöehtojen voimaanastumispäivä on 2017-02-22 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. RB Company Services-Rosebus Oy:llä  on tarvittaessa oikeus muuttaa palveluiden hintoja, maksu perusteita  ja yleisiä sopimusehtoja.


All rights reserved 

 Copyright © RB Company Services | RosenBus Oy 
Turvallisuuden hallinta peruskoulun  teknisessä työssä oppilaiden riskienarviointi, Teknisen työn laitteet, työturvallisuus oppilaat koneilla, teknisentyön koneet- ja laitteet turvalaitteet tekniseen työhön, laki määräärää teknisen työn turvallisuuden, käsityön työsuojelua Käsityön työturvallisuusopas, riskien arviointi Turvallisuuskasvatus Koulun turvallisuuskasvatus Työturvallisuusopas asetukset teknisen työn. tekninen työ kieletty. Rehtorin vastuut opetuspäällikön ja päättäjien vastuut työsuojelu kouluissa käsityönturvallinen työskentely teknisen työn koneilla. Teknisen työn opettajan vastuu koneiden kunnosta ja turvallisuudesta. Peruskoulun työturvallisuus oppi ja opetus.